• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Interiørarkitektur

Interiørarkitektene hos Og Arkitekter designer for folk. Vårt mål er å skape omgivelser som tilfredsstiller menneskets fysiske og psykiske behov. Vi trenger omgivelser som passer for kroppene og aktivitetene våre. Og så trenger vi noe vakkert og interessant å se på.

Den menneskelige faktor

Folk trenger rom for livet: Arbeid og hvile, fellesskap og privatliv. Folk er forskjellige og situasjonene varierer. Derfor er alle våre prosjekter skreddersydd, god interiørarkitektur kan aldri være hyllevare.

Vi har alle forskjellige kropper og forskjellige behov. Hos Og Arkitekter mener vi at om mennesket ikke funker i rommet, er det rommet det er noe galt med. Derfor bruker vi vår empati og fagkunnskap for å skape riktige rom for folk.

Empati

Gode rom skapes med en empatisk tilnærming. Empati er innlevelse i kundens og brukerens behov. Grundige analyser er grunnlaget for alle våre oppgaver, fordi vi oppriktig ønsker å forstå brukerens/kundens situasjon og behov.

En empatisk tilnærming innebærer også forståelse for at folk er forskjellige og likeverdige. Universell utforming er en selvfølge.

Empatien skal favne vidt, og kan ikke forbeholdes oss, våre kunder eller vår generasjon. En menneskelig interiørarkitektur skader ikke folk, dyr eller miljø. Vi tar ansvar for miljø og etisk handel i våre prosjekter.

Egenart

En empatisk tilnærming gir oss innsikt i hver kundes og hvert prosjekts egenart. Slik ingen kunder eller oppdrag er like, skal ingen prosjekter se eller føles helt like ut. Særpreget hentes fram i skreddersydde løsninger, tilpassede funksjoner og unike visuelle konsepter.

Vi er også stolte av vår egen egenart: Vi er vestlandets største fagmiljø av interiørarkitekter. Og vi synes Vestlandet og Bergen kler oss. Vi er jordnære og tradisjonsbevisste, men også fargerike og nyskapende, slik folk er her vi bor.

Estetikk

Estetikk er viktig for oss, men vi snakker aldri om stygt og pent. Det viktigste for oss er estetikk som fungerer: For kunden, for prosjektet, for brukerne og i omgivelsene.

Estetikken skal kommunisere riktig. Et rom sender en masse signaler, både til og om de som eier det og bruker det. Derfor jobber vi bevisst med visuell retorikk i alle våre prosjekter.

Estetikk handler også om ryddighet. Ved å minimere visuell støy gir vi plass til menneskene i rommet.

Mennesker lever ikke bare som kropp, vi har også et hode. Sinnet trenger gode opplevelser og stimuli. Med ryddige miljøer og bevisst visuell kommunikasjon som base lager vi opplevelsesrike rom.

Det mener vi er velfungerende estetikk.